Turystyka medyczna

Turystykę medyczną definiujemy jako wyjeżdżanie za granice kraju, aby uzyskać pomoc medyczną. Wzrost popularności...

Zobacz więcej

Turystyka medyczna w Polsce...

Wśród ośrodków turystyki medycznej na świecie, Polska jest poważną konkurencją. Już w tej chwili liczba turystów...

Zobacz więcej

Turystyka zdrowotna

Medyczna turystyka to podróż za granicę kraju, gdzie się mieszka, by uzyskać pomoc medyczną. Jeśli chodzi o turystykę...

Zobacz więcej

Popularne artykuły

Dziewięć dziesiątych nasze­go szczęścia po­lega na zdrowiu

Aktualności

Chirurgia plastyczna i...

Na liście specjalności, które cieszą się największym powodzeniem wśród turystów medycznych, już od dłuższego...

Zobacz więcej

Turystyka medyczna w Polsce...

Z roku na rok przychody z turystyki medycznej w Polsce są coraz większe. Turystyka zdrowotna to trend ogólnoświatowy i...

Zobacz więcej

Czym jest turystyka medyczna?

  Turystyka medyczna to coraz częściej występujące zjawisko, również w Polsce. Ten rodzaj rekreacji polega na...

Zobacz więcej